Pohřeb bez obřadu

Je pouhé zpopelnění zesnulého bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni
s následným vyzvednutím urny.

Před samotným zpopelněním lze na přání objednavatele pohřbu zajistit rozloučení
se zesnulým bez smutečního obřadu v obřadní síni  (tzv. výstav zesnulého).
Výstav zesnulého lze však provést pouze v závislosti na hygienických předpisech.