Pohřeb církevní

Pokud se rozhodnete pro církevní obřad konaný v kostele nebo v kapli, zajistíme vše potřebné jako např.: zapůjčení katafalku, svícnů, stojanů na věnce, reprodukované nebo živé hudby, kněze, popřípadě civilního řečníka a všechny specifické církevní ceremoniály.
Výstav zemřelého provádí naše pohřební služba  v závislosti na hygienických předpisech.