Pohřeb s obřadem

Jedná se o smuteční rozloučení za účasti rodiny, přátel, známých nebo pouze v úzkém rodinném kruhu v obřadní síni dle Vašeho výběru či v kostele nebo kapli
s následným zpopelněním zesnulého a uložením popela do urny.
Zajistíme vše potřebné jako např.: zapůjčení katafalku, svícnů, stojanů na věnce, reprodukované nebo živé hudby, kněze, popřípadě civilního řečníka.
Výstav zemřelého před zpopelněním provádí naše pohřební služba v závislosti na hygienických předpisech.