Pohřeb do země

Po smutečním obřadu se zemřelý uloží do hrobu nebo hrobky.
Pokud se však rozhodnete, že zesnulého budete chtít pohřbít uložením do hrobu nebo hrobky naši pracovníci Vám rádi pomohou tento typ pohřbu na všech hřbitovech zajistit. Všechny naše služby spojené s uložením zesnulého do země jsou kompletní, tzn.včetně výkopu hrobů a následné úpravy.  
Výstav zemřelého provádí naše pohřební služba v závislosti na hygienických předpisech.